CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
– Farmers Market thu thập thông tin khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại.
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin khách hàng sẽ giúp Farmers Market đánh giá tính hiệu quả hơn trong việc  đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ)
+ Để xử lý các giao dịch, hỗ trợ đổi hàng và bảo hành trong trường hợp mất hóa đơn 
+ Địa chỉ email Khách hàng cung cấp để danh cho việc xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho Khách hàng thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hang.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Farmers Market sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Farmers Market lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác. Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Farmers Market lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

Farmers Market | Quà Tết 2020 Cao Cấp

Địa chỉ: 496 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3

Hotline: 1900.636950
Email: sales@farmersmarket.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có quyền yêu cầu Farmers Market thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

Farmers Market có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông Khách hàng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho Khách hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.