Hình thức thanh toán

Chúng tôi cung cấp 3 loại thanh toán sau:

  • Thanh toán khi nhận hàng (COD).
  • Chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Thanh toán bằng Visa/Master/Amex/JCB Card

Hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) chỉ áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh.


Bạn có thể chọn "Thanh toán khi giao hàng (COD)" hoặc "Chuyển khoản qua ngân hàng", hay "Thanh toán bằng Visa/Master/Amex/JCB Card" tùy theo nhu cầu của bạn.